Általános szerződési feltételek

 

  

 1. Szolgáltató megnevezése:

 

Név/Cégnév:

Pap Márk 

Lakcím:

5500 Gyomaendrőd, Lévai u. 17.

e-mail:

hello@kutyaval.hu

Tárhely Szolgáltatók adatai:

Cégnév: Heroku (Salesforce.com, Inc.)

 

Székhely: 415 MISSION STREET, 3RD FLOOR SAN FRANCISCO 94105 CA USA

 

Cégjegyzékszám: 943320693

 

Adószám: -

 

Képviseli: Bret Taylor

 

E-mail: privacy@salesforce.com

 

Cégnév: Vercel Inc.

 

Székhely: 340 S Lemon Ave #4133 Walnut, CA 91789

 

Cégjegyzékszám: 3840731

 

Adószám: -

 

Képviseli: Guillermo Rauch

 

E-mail: privacy@vercel.com

 

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum létrejön Pap Márk (a továbbiakban, mint Szolgáltató) és annak – https://kutyaval.hu/ címen elérhető - szolgáltatásait igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó), a továbbiakban együtt, mint Felek között. 

Az ÁSZF a Felek között létrejövő, a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat, Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni. Jelen ÁSZF elfogadásával a Fogyasztó elfogadja, és magára érvényesnek veszi a Szolgáltató által szabott részvételi és egyéb feltételeket, szabályokat.

 1. A Szolgáltató szolgáltatásai és a szolgáltatások feltételei

 

Te is jártál már úgy, hogy szerettél volna menni valahová, de a kutyusoddal nem engedtek be a kiszemelt helyre? Sajnos mi igen. Épp ezért jött létre a https://kutyaval.hu/ ahol olyan helyek közül válogathatsz, ahová garantáltan magaddal viheted négylábú barátaidat. A https://kutyaval.hu/ azzal a céllal jött létre, hogy egy olyan oldalt biztosítson a kutyás gazdik számára, ahol megtalálják a számukra legjobb helyeket a kikapcsolódáshoz. A https://kutyaval.hu/ hiteles értékeléseket, kipróbált helyszíneket, közösséget kínál a Fogyasztók számára. 

A fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

Online ügyintézés. A Szolgáltató a szolgáltatás teljes folyamatát online felületén keresztül bonyolítja. Fogyasztó köteles a weblapon keresztül történő szolgáltatás igénybevételéről, annak részleteiről tájékozódni. 

Tájékoztatás. A Szolgáltató a szolgáltatási folyamat során és a szolgáltatás igénybevételének időtartamában vállalja Fogyasztó teljes körű tájékoztatását. 

Ügyfélszolgálat. A Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezési rendszer keretében az hello@kutyaval.hu e-mail címen ügyfélszolgálati tevékenységet lát el.

A Szolgáltató egyéb Szolgáltatást nem végez.

 1. A Szolgáltatás igénybevételének lépései

 

Az oldal regisztrációval látogatható.

A regisztrációhoz a következő adatok magadása szükséges:

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

 • E-mail cím

 • Jelszó

A regisztrációs folyamat során a Fogyasztó az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat” jelölőnégyzet pipálásával folytathatja a regisztrációt. 

A Fogyasztó a regisztrációt követően visszaigazoló e-mailt kap. A visszaigazoló e-mail a következő adatokat rögzíti: 

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

 • E-mail cím

A regisztráció a visszaigazoló e-mailben kapott „Fiók aktiválása” gomb megnyomásával véglegesíthető.

A már regisztrált Felhasználó a „Bejelentkezés” gombra kattintva tekintheti meg az oldalt. 

A Bejelentkezés során a következő adatok magadása szükséges:

 • E-mail cím

 • Jelszó

 

Továbbá van lehetőség bejelentkezésre a „Folytatás Apple-lel”, „Folytatás Google-lel” és „Folytatás Facebook-kal” gomb megnyomásával. 

 

A már regisztrált Felhasználók egyedi Profillal rendelkeznek.

A Profilban opcionálisan a következő adatok megadása lehetséges:

 

 • Profilkép (Arckép)

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

 • Telefonszám

 • Születési idő

 • Irányítószám

 • Város

 • Utca

 • Házszám, Emelet, Ajtó

A Fogyasztó az oldalra érkezve a főoldalon felfedezheti a legjobb kutyabarát helyeket. Ezt a „Mit keresel?” és Hol keresed?” legördülő fül igénybevételével érheti el. 

Ezen túl a Fogyasztó betekintést nyerhet az oldal által kínált népszerű városokba, legújabb helyekbe.

A https://kutyaval.hu/ oldal szolgáltatásai elérhetőek a https://www.facebook.com/kutyaval, továbbá a https://www.instagram.com/kutyaval.hu/ oldalon. 

A Fogyasztó elmondhatja véleményét, az „Értékelés gombra kattintva, adott helyszínről 1-5-ig vagy szöveges leírással értékelve azt.

Értékelés során a következő adatok magadása szükséges:

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

A fogyasztónak ezen túl lehetősége nyílik, az oldalon utazások megtervezésére, helyszínek beküldésére. 

A Fogyasztó a Kedvencek menüpontban a kedvencek közé sorolt tartalmakat gyorsan elérheti a Kedvencek tartalomlistából. A kedvencek jellemzően azok a helyek, amelyekre a leggyakrabban látogat el, és amelyeket Kedvencek jellel jelöl.  1. Fogyasztó kötelezettségei

 

Fogyasztó hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a szolgáltatás igénybevétele során megadott e-mail címre felek jogviszonyában bekövetkezett változásokról. Fogyasztó jogosult a fent megadott e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatást megtiltani.

 1. Szolgáltató kötelezettségei

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a felhasználókat értesíteni.

 

Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Fogyasztót, hogy a Szerződés teljesítéséhez Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerinti adatokat, az ott meghatározott módon és céllal kezeli.

 1. Egyéb rendelkezések

 

A Szolgáltató az ÁSZF 3. pontjában megjelölt szolgáltatás használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 3. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. Fogyasztó a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

 

Szolgáltató tájékoztatja Fogyasztót, hogy a weboldalán található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

 

Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

A felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg a másik szerződő felet.

A felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha a törvény az eltérést nem tiltja.

A felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződés tartalmát vagy megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét.

A szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad.

A szerződés módosítására a szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A szerződés tartalmát valamelyik fél egyoldalúan akkor módosíthatja, ha ezt a szerződésben kikötötték, vagy ha a felet erre jogszabály feljogosítja.

A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit a https://kutyaval.hu/ oldalon jól látható módon köteles elhelyezni.

 

A digitális adattartalom működését a Tárhely Szolgáltató végzi. A https://kutyaval.hu/ tűzfallal védett. Az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésekre továbbá a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességérre a Tárhely Szolgáltató szabályai irányadók.

 

A Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő kijavítására az hello@kutyaval.hu e-mailen való jelzéssel van mód. 

 1. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

 

A Szerződés megszűnik:

 • Teljesítéssel

 • Megrendelő elállásával/felmondással

 1.  Elállási/Felmondási jog

Az elállási jog gyakorlásra A fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet irányadó.

 

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban, ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a Szolgáltató maradéktalanul teljesítette a szerződést;

b) olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan Szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a Szolgáltató a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy árukra kiterjed.

(3) Az (1) bekezdés a)-c) és e) pontjában meghatározott esetekben a fogyasztó gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát, ha a szerződést a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott üzleten kívüli kereskedés vagy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés keretében kötötte meg.

 1. Fogalmak:

 1. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

 

 1. Szolgáltató: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

 

 1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 1. Jogviták rendezése 

 

Amennyiben Szolgáltató és Fogyasztó között esetlegesen fennálló Fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Fogyasztónk minősülő Fogyasztó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az 

 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Fogyasztó számára.

 

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló Fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület:

 • Békés Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

Megnevezés:

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és közép Vállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Fogyasztó a lakóhelye / tartózkodási helye alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében: 

 

 • Baranya Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszám: +36-72/507-154; 20/283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

 

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszám: (+36) 76 501 525, 501 532

Fax: (+36) 76 501 538

Mobil: (+36) 70 938 4765

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

 • Békés Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

 

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám: 46/501-090 (új ügyek)

46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

 • Budapesti Békéltető Testület

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: bekeltet.bkik.hu

 

 • Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: +36-62/554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

 • Fejér Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: 06-22/510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

 

 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Honlap: https://bekeltetesgyor.hu/

 

 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 

 • Heves Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Levélezési cím: 3300 Eger, Postafiók 440.

 

 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8.

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Telefonszám: 20/373-2570

 

 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

 

 • Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.

Telefonszám: 06-32-520-860

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu,

www.bekeltetes-nograd.hu

 

 

 • Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82-501-000; 06-82-501-026

E-mail: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu

 

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

 • Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszám: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu; 

monus.greta@tmkik.hu

 

 • Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

E-mail: bea@vmkik.hu

Telefonszám: 30/9566-708

 

 • Veszprém Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-814-121; 06 88 814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

 

 • Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: http://www.bekelteteszala.hu/

 

 • Fogyasztó Bírósági eljárás kezdeményezése.

 1. Jogszabályhely:

 

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Pap Márk

5500 Gyomaendrőd, Lévai u. 17.

 

Elállási Nyilatkozat

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződés megnevezése: 

Szolgáltatás pontos megjelölése:

Szerződéskötés időpontja:

A Megrendelő neve:

A Megrendelő címe:

Vételár visszatérítését a következő bankszámlára kérem:

Bank Neve:

Bankszámla jogosultja:

Bankszámla száma:Kelt: Debrecen, 2022. November 29.